هفته نامه سراسری اقتصاد کارا در همایش بین المللی کیش اینوکس ۲۰۱۸ منتشر شد

دسته بندی: انلاینی

به گزارش پایگاه خبری طالش آنلاین، اقتصاد کارا، هفته نامه سراسری به مدیر مسئولی دکتر داریوش عباسی روزنامه نگار با سابقه، هم زمان با رویداد نمایشگاه و همایش بین المللی کیش اینوکس ۲۰۱۸، منتشر شد.

مدیر مسئول اقتصاد کارا به بورس۲۴ گفت: اقتصاد کارا نسخه محتوایی و نسخه ویژه نامه ای خود را در ۳۲ صفحه در این رویداد بزرگ بازار پول و سرمایه رونمایی کرده است.

گفتنی است، غرفه اقتصاد کارا نیز در این نمایشگاه به اطلاع رسانی روزانه رویدادها می پردازد.